Podmínky pronájmu

  1. Smluvní vztah mezi hostem a pronajímatelem vzniká po obdržení formuláře pro rezervaci: Rezervace chaty. Smluvní vztah může být uzavřen jen s osobou starší 18 let, osoby mladší 18 let mohou užívat pobytu prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18 let.
  2. Cena pronájmu, termín obsazenosti a další informace jsou ke zjištění na telefoním čísle 728 944 599 nebo na e-mailu vachoval@chatabuk.cz
  3. Chata může být pronajímána jako celek, nebo jako část:  Chata 1 – 5 lůžek, Chata 2 – 5 lůžek. Změnu počtu osob je nutné pronajímateli vždy nahlásit, při ubytování vyššího počtu osob, než jaký je domluven při rezervaci, je nutný souhlas pronajímatele.
  4. Po obdržení objednávky provede pronajímatel předběžnou rezervaci termínu pobytu po dobu 5 pracovních dní. Uhrazením první splátky – zálohy na pobyt je provedena závazná rezervace. Záloha činí 2 500 Kč, platbu je možné provést převodním příkazem nebo složením hotovosti na účet  249699996/0300 vedený u ČSOB (bankovní převod může trvat až 3 dny). V případě neuhrazení zálohy se rezervace ruší.
  5. Pronájmy jsou obvykle týdenní a násobky týdnů nebo rezervace na 2 noci. Nástup je v sobotu mezi 15.00 – 18.00 hodinou, ukončení v sobotu do 10.00 hodin. Víkendové pronájmy nebo pronájmy kratší než jeden týden mají čas příjezdu podle domluvy. 
  6. Hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid. Pokud tak hosté neučiní, má pronajímatel  právo strhnout přiměřenou částku (až 500 Kč) z kauce na klíč.
  7.  Po převzetí objektu složí host kauci na klíč ve výši 2000 - 5000 Kč (kauce bude upřesněna po dohodě s pronajímatelem), která bude hostům vrácena po bezchybném vrácení objektu pronajímateli po ukončení pobytu. Doplatek ceny nájmu uhradí klient při převzetí klíče od objektu před nástupem na chatu společně s kaucí na klíč.
  8. Storno podmínky: zrušení pobytu během 14 dní před dnem nástupem znamená propadnutí zálohy ve výši 2 500 Kč.
  9. Pojištění: objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.
  10. V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše pronajimatele, aby mohla být v co nejkratší době odstraněna. Způsobí-li hosté pronajimateli škodu, jsou povinni ji pronajimateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.