Podmínky pronájmu a postup při rezervaci

 1. Smluvní vztah mezi hostem a pronajímatelem vzniká po obdržení formuláře pro rezervaci a zaplacením zálohy. Smluvní vztah může být uzavřen jen s osobou starší 18 let, osoby mladší 18 let mohou užívat pobytu prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18 let.
 2. Chata může být pronajímána jako celek, nebo jako část:  Chata 1 – 5 lůžek, Chata 2 – 5 lůžek. Změnu počtu osob je nutné pronajímateli vždy nahlásit, při ubytování vyššího počtu osob, než jaký je domluven při rezervaci, je nutný souhlas pronajímatele.
 3. Po obdržení rezervačního formuláře pronajímatel ověří dostupnost termínu, je-li volný, provede předběžnou rezervaci platnou po dobu 5 pracovních dní a informuje hosta. Pronajímatel zašle hostovi fakturu ve výši 2 750 Kč vč. DPH, která je splatná na účet vedený u ČSOB 249699996/0300. Uhrazením této rezervační faktury se potvrzuje termín rezervace. V případě neuhrazení zálohy v termínu se rezervace ruší.
 4. Doplatek ceny: týden před příjezdem zašle pronajímatel fakturu s doplatkem ceny, kterou host uhradí bez prodlení do doby příjezdu na bankovní účtu. 
 5. Adresa setkání buď na Chatě nebo na adrese Buk 51, 38301 Prachatice (Chata je asi 0,5 km odtud směrem na Sv. Máří). Po příjezdu bude host zapsán do Ubytovací knihy za účelem evidence místního obecního poplatku, který činí 10 Kč/osobu starší 18 let, výjimkou jsou dále studenti. Ubytovací poplatek obci se platí za každou osobu, za každý den vyjma dne příjezdu. Po příjezdu skládá host rovněž kauci na klíč, která činí 2000 Kč, a je vratná v den odjezdu při bezproblémovém vrácení Chaty a klíčů zpět pronajímateli.
 6. Při příjezdu se opíše stav elektroměrů, elektřina se platí dle skutečné spotřeby na konci pobytu dle aktuální tarifu elektřiny (bude upřesněno při doplatku, aktuálně 8 Kč/kWh). V ceně je i spotřeba připraveného dřeva, spotřeba nad: 60 Kč/koš. 
 7. Pronájmy jsou obvykle týdenní a násobky týdnů nebo rezervace na 2 noci. Nástup je v sobotu mezi 15.00 – 18.00 hodinou, ukončení v sobotu do 10.00 hodin. Víkendové pronájmy nebo pronájmy kratší než jeden týden mají čas příjezdu podle domluvy. 
 8. Hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid. Pokud tak hosté neučiní, má pronajímatel právo strhnout přiměřenou částku (až 500 Kč) z kauce na klíč.
 9. Storno podmínky: zrušení pobytu během 14 dní před dnem nástupem znamená propadnutí zálohy ve výši 2 750 Kč.
 10. Pojištění: objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.
 11. V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše pronajimatele, aby mohla být v co nejkratší době odstraněna. Způsobí-li hosté pronajimateli škodu, jsou povinni ji pronajimateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.